Ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε στον χωράφι ή τον κήπο σας είναι το pH του εδάφους.

Ας δώσουμε πρώτα ένα κατανοητό ορισμό: pH του εδάφους είναι η τιμή της οξύτητας την στιγμή που μετράμε, δηλαδή αν είναι όξινο ή αλκαλικό το εδαφικό διάλυμα. Με το pH μετράμε την συγκέντρωση ιόντων του υδρογόνου.

Μετριέται σε μία κλίμακα από το 0 έως το 14

Γιατί επηρεάζει το pH του εδάφους στην ανάπτυξη των φυτών.

Στο εδαφικό διάλυμα βρίσκονται τα ανόργανα συστατικά τα οποία απορροφούν τα φυτά. Όταν υπάρχει υψηλό η χαμηλό pH εδάφους δεν διαλύονται κάποια στοιχεία με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμα.

Φωτογραφία 2. Η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων διαφέρει ανάλογα με το pH, πηγή φωτογραφίας wikimedia.org

Το ιδανικό pH για την ανάπτυξη των φυτών είναι από 6 έως 7, τα περισσότερα λαχανικά και καρποφόρα δέντρα έχουν καλή ανάπτυξη σε ένα εύρος από 5,5 έως 7,5. Για τις ιδανικές τιμές pH ανά καλλιέργεια θα ανατρέχετε στις καλλιεργητικές τεχνικές.

Για να μάθετε τι pH έχει το έδαφός σας μπορείτε να κάνετε μια εδαφική ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο δημόσιο ή ιδιωτικό. Επίσης στο εμπόριο κυκλοφορούν και κάποια pHαμετρα με τα οποία μπορείτε μόνοι σας να προσδιορίσετε στο περίπου τι pH έχει το έδαφος σας.

Πώς να βελτιώσετε το pH του εδάφους.

Τα όξινα εδάφη για να τα βελτιώσουμε και να αυξήσουμε το pH του εδάφους προσθέτουμε ασβέστιο.

Ασβέστης ή δολομίτης;

Η επιλογή θα γίνει από τον τοπικό γεωπόνο, ο ασβέστης και ο δολομίτης αυξάνουν το pH. Ο δολομίτης έχει λιγότερο ασβέστιο από τον ασβέστη, αλλά το πλεονέκτημα του είναι ότι έχει και μαγνήσιο. Ο ασβέστης (ονομάζεται και γεωργικός ασβέστης) προτείνετε όταν έχουμε πολύ όξινο έδαφος και θέλουμε να το βελτιώσουμε άμεσα. Για το είδος και την ποσότητα πρέπει να συμβουλευτείτε το τοπικό γεωπόνο.

Τα αλκαλικά εδάφη για να τα βελτιώσουμε και να μειώσουμε το pHτου εδάφους προσθέτουμε θείο.

 Η προσθήκη στοιχειακού θείου στο χωράφι η κήπο, το οποίο  οξειδώνεται  με την βοήθεια οξειδωτικών βακτηρίων. Υπάρχουν πολλές τεχνικές εφαρμογής μία είναι η προσθήκη του στο έδαφος και η ανάμειξη του με το έδαφος για καλύτερα αποτελέσματα πριν σπείρουμε.

Η προσθήκη όξινων λιπασμάτων βοηθά στην μείωση του pH με αργούς ρυθμούς.

Πριν από πάρετε την απόφαση με τι θα το βελτιώσετε θα απευθυνθείτε στον τοπικό γεωπόνο να σας συμβουλεύσει για λεπτομέρειες για την εφαρμογή του στο έδαφος.

Είναι σημαντικό να μην κάνουμε του κεφαλιού μας σε αυτή την διαδικασία και να έχουμε την επίβλεψη του τοπικού γεωπόνου, οι υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν άλλα προβλήματα.

Θα πρέπει κάθε 4-5 χρόνια να κάνετε μία εδαφική ανάλυση ώστε να βλέπετε αν η βελτίωση που είχατε κάνει παραμένει ή πρέπει να το ξαναβελτιώσετε.