Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ρυθμιστής Ανάπτυξης Thefon 48SL 5L

47,00
Ο ρυθμιστής ανάπτυξης Thefon 48SL 5L επιταχύνει και αυξάνει το άνοιγμα των ώριμων καψών προ της συγκομιδής και συμβάλλει στην αποφύλλωση και πρωίμιση της συγκομιδής.