Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Προβολή κατηγοριών

Ζιζανιοκτόνο Garlon Duo 270EW 150ml

18,50
Το Ζιζανιοκτόνο Garlon Duo 270EW 150ml είναι ένα σκεύασμα που δρα από φυλλώματος για μακροχρόνιο έλεγχο ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις όπως επιφάνειες καλυμμένες με βλάστηση, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια και υπόκεινται σε ελάχιστη διαχείριση, πχ αεροδρόμια, βιομηχανικές περιοχές κ.α. * Για επαγγελματική χρήση

Ζιζανιοκτόνο Roundup Gold 36SL 250ml

3,90
Το Ζιζανιοκτόνο Roundup Gold 36SL 250ml είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο, που σημαίνει ότι όπου πέσει πάνω σε φυτά θα τα ξεράνει. Το φάρμακο κατεβαίνει κάτω στη ρίζα και καίει τα ακραία της μεριστώματα, οπότε ορατό αποτέλεσμα της χρήσης του φαρμάκου θα δούμε μετά 15-20 μέρες.