Ζαμίδης Αριστόδημος
Ζαμίδης Αριστόδημος

Ζαμίδης Αριστόδημος – ΤΕΕ Μηχανολόγου

Τηλέφωνο: +2382027324
Email: info@grammafarm.gr

Υπεύθυνος αποθήκης, εξοπλισμού και βοηθός εφαρμογών απολύμανσης και απεντόμωσης. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 2008.

Απόφοιτος ΤΕΕ Μηχανολόγου με ειδικότητα χειρισμό μεγάλων μηχανών.