Γραμματίκα Ειρήνη
Γραμματίκα Ειρήνη

Γραμματίκα Ειρήνη – Λογίστρια Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: +2382027324
Email: info@grammafarm.gr

Υπεύθυνη Λογιστηρίου της επιχείρησης grammafarm.gr – Γραμματικού, από το 2018 στο υποκατάστημα της επιχείρησης. Υπεύθυνη e-shop.

Εκπόνηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Πιστοποιημένη σύμβουλος αγροτών για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ).