ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Κουνούπια

Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών αποτελείται από το αυγό, την προνύμφη, την νύμφη και το ενήλικο.

Το κουνούπι στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του έχει την ικανότητα να πετάει, ενώ όλα τα προηγούμενα στάδια της ανάπτυξής του είναι υδρόβια. Ανάλογα με το είδος του γεννά από 30 έως 500 αυγά σε κάθε ωοτοκία. Απεντόμωση κουνουπιών – κουνούπια – εξόντωση κουνουπιών.
Τα κουνούπια πρέπει να απομυζήσουν αίμα για να προμηθευτούν την απαραίτητη πρωτεΐνη που χρειάζονται για την ανάπτυξη των ωοθηκών.

Τα ενήλικα χρειάζονται επιπλέον φυτικά σάκχαρα ως πηγή ενέργειας. Τα θηλυκά κουνούπια είναι απαραίτητο να λάβουν ένα γεύμα αίματος για να ωριμάσουν τα αυγά τους, γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα εντοπισμού δυνητικών ξενιστών. Έχουν ανεπτυγμένα ερεθίσματα που είναι οσφρητικά, οπτικά και θερμικά και έτσι τους είναι πολύ εύκολο να εντοπίσουν τον ξενιστή τους. Το κύριο οσφρητικό ερέθισμα, προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται με την αναπνοή αλλά και το γαλακτικό οξύ. Τα κουνούπια αντιλαμβάνονται οσμές από απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι μέτρων.