Χατζηδημητρίου 43, Γιαννιτσά - Πέλλα, 58 100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2382027324
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Καθαρισμοί

Για να γίνει ένας σωστός καθαρισμός κτιρίων απαιτούνται συνεργεία καθαρισμού με επαγγελματισμό και συνέπεια, που χρησιμοποιούν προϊόντα μεγάλης αποτελεσματικότητας αλλά φιλικά στο περιβάλλον. Οι υπηρεσίες καθαρισμού πρέπει να παρέχονται με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό προς τους κανονισμούς που διέπουν τις εταιρείες από τις οποίες διενεργούνται οι καθαρισμοί κτιρίων.

Τα συνεργεία καθαρισμού οφείλουν να έχουν υπαλλήλους που σέβονται τους χώρους των οποίων τον καθαρισμό αναλαμβάνουν και να είναι άτομα εμπιστοσύνης ώστε να μην υπάρχει ο φόβος κλοπής όταν γίνονται οι καθαρισμοί κτιρίων.

Τα συνεργεία καθαρισμού που διαθέτουμε αναλαμβάνουν τον καθαρισμό κτιρίων – επαγγελματικών χώρων ή κατοικιών – αφού μελετήσουν το χώρο και δώσουν προσφορά. Φυσικά ο καθαρισμός βιομηχανικών χώρων είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία και απαιτεί μία διαφορετική διαδικασία απ’ ότι οι άλλοι καθαρισμοί κτιρίων.

Από τη στιγμή που η εταιρεία μας συμφωνήσει με τον πελάτη για την διενέργεια του καθαρισμού, τα συνεργεία καθαρισμού δεσμεύονται να παραδώσουν το χώρο σε άριστη κατάσταση, στη συμφωνημένη ημερομηνία. Για τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων ή βιομηχανικών χώρων η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι περισσότερο ελαστική λόγω της ιδιομορφίας των χώρων αυτών.