ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Οι απεντομώσεις και απολυμάνσεις αναφέρονται στην ίδια έννοια δηλαδή την καταπολέμηση των εντόμων με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και εξειδικευμένων φαρμάκων ειδικών για κάθε πρόβλημα εντόμων.