Παρ’ όλο που από το 2014 το Diabrotica έπαψε να συγκαταλέγεται στους οργανισμούς καραντίνας, αποτελεί εχθρό μεγάλης σημασίας για τον αραβόσιτο, καθώς μπορεί να προκαλέσει απώλειες από 30-70%.

Στην Ελλάδα το έντομο εντοπίζεται στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ σημαντικότερα προβλήματα αναφέρονται στους νομούς Σερρών, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Δράμας. Το Diabrotica virgifera είναι κολεόπτερο (σκαθάρι) με μία γενεά ανά έτος, ενώ ζημιώνει την καλλιέργεια τόσο ως προνύμφη (κυρίως), όσο και ως ενήλικο.

Οι νεαρές προνύμφες δραστηριοποιούνται στα έδαφος από τον Μάιο τρεφόμενες από το ριζικό σύστημα του αραβόσιτου. Η διατροφή αυτή αποδυναμώνει τη στήριξη των φυτών και προκαλεί πλαγιάσματα που αποτελούν και τον κύριο λόγο απωλειών από το Diabrotica. Ο «λαιμός χήνας», η κάμψη δηλαδή των πλαγιασμένων φυτών προς το φως, καθώς και ο εντοπισμός ομάδων πλαγιασμένων φυτών που στηρίζονται το ένα επάνω στο άλλο, είναι χαρακτηριστικές ενδείξεις προσβολής. Παράλληλα, τα ενήλικα εξέρχονται από το έδαφος και τρέφονται με το φύλλωμα και τις ανθοταξίες του αραβοσίτου (αρσενικές – «φούντες» και θηλυκές – «ρόκες»), προκαλώντας δευτερεύουσας σημασίας προβλήματα.

Αμειψισπορά και κοκκώδη εντομοκτόνα στη σπορά

Με την επιβίωση των προνυμφών να εξαρτάται από την εύρεση τροφής σε απόσταση έως 50 εκατοστών από τη θέση τους, η αμειψισπορά, η εναλλαγή δηλαδή καλλιεργειών από χρονιά σε χρονιά, αποτελεί λύση με αποτελεσματικότητα που αγγίζει το 95-99%. Οι γεωπόνοι της ΔΑΟΚ Δράμας προτείνουν την εφαρμογή ενός τριετούς προγράμματος αμειψισποράς, όπου ο αραβόσιτος θα εναλλάσσεται με δύο άλλες καλλιέργειες (ηλίανθος, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, σόγια, χειμερινά σιτηρά). Μετά από αραβόσιτο μπορεί την ερχόμενη χρονιά να ακολουθήσει, αν είναι απαραίτητο, επίσπορη καλλιέργεια καλαμποκιού, αλλά το αντίθετο είναι απαγορευτικό. Η συστηματική εφαρμογή αμειψισποράς σε μία περιοχή συμβάλλει στη γενικότερη διατήρηση του πληθυσμού σε χαμηλά επίπεδα. Εστιάζοντας στις προνύμφες, ο παραγωγός μπορεί να εφαρμόσει κατά την σπορά, εγκεκριμένο εντομοκτόνο σε κοκκώδη μορφή στο έδαφος.

Σύντομη αποτελεσματικότητα κατά των ενηλίκων έχει και ο ψεκασμός του φυλλώματος με κατάλληλο εντομοκτόνο κατά (ή πριν) την άνθιση. Ο πληθυσμός των ενηλίκων συνιστάται να διατηρείται υπό έλεγχο, μιας που η μεγάλη ικανότητα πτήσης που έχουν, μπορεί να μεταφέρει εύκολα το πρόβλημα και σε «καθαρές» περιοχές.

Ψεκασμός δικαιολογείται μόνον εφόσον ο πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση των φυτών ξεπερνά τα 5-10 ενήλικα ανά φυτό, κατά μέσο όρο, και όταν το μήκος στύλων είναι μικρότερο του 1,3 εκατοστών στο 50% της καλλιέργειας. Τέλος, η συνεχής άρδευση βοηθάει τα φυτά να αναπληρώνουν τις προσβεβλημένες από τις προνύμφες ρίζες, έως και μετά την άνθηση. Οι γεωπόνοι κι οι παραγωγοί στις περιοχές με γνωστό ιστορικό προσβολών παραμένουν σε επιφυλακή παρατηρώντας τις εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες.

Πηγή : Agronews.gr

5% έκπτωση στην 1η σας παραγγελία με αγορές άνω των 100!

Θα σας στείλουμε εκπτωτικό κουπόνι, αρκεί να καταχωρίσετε παρακάτω το όνομα και το email σας!